İşletme yönetimi, şirketlerin tüm paydaşlar için en yüksek faydayı sağlayacak şekilde güncel yönetim ilkeleri ile uyumlu, objektif, hesap verebilir ve şeffaf bir anlayışla profesyonelce yürütülmelidir. İyi bir yönetim, şirketin itibarı ve paydaşlarına verdiği güven artırır, iş ahlakı ve etik ilkelerin şirket kültürüne yerleşmesi sağlar, iç ve dış etkenlerden kaynaklanan zorluklara ve piyasada yaşanan değişimlere ayak uydurmanızı kolaylaştırır.

Kurumsal Check-Up ve Süreç Analizi

Şirketinizin;

 • Organizasyon yapısı ve görev tanımlarını
 • İş akış ve süreçlerini
 • Büyüme eğilimini
 • Kârlılık düzeyini
 • Risk taşıyan alanlarını
 • Mevcut finansal varlıklarınızın verimliliklerini
 • Yönetim yapısını

gözden geçirerek geniş kapsamlı bir mali analiz gerçekleştiriyoruz.

Böylece finansal yapınız, kârlılığınız, finansal riskleriniz, operasyonel verimliliğiniz ile ilgili sorunlu alanları tespit ediyor, yapılması gerekenler ile ilgili yol haritası belirliyor, uygulanabilir eylem planları hazırlıyoruz. Yapılması gerekenleri dönem içinde takip ederek uygulama sürecinde tavsiyelerde bulunuyoruz.

Finansal Yönetim ve Bütçe

En başarılı şirketler, değişen şartlara en hızlı uyum sağlayan ve beklenmeyen durumlara kendilerini en iyi hazırlayan şirketler olmaktadır. Sürdürülebilir başarı için şirketler, hızlı karar ve aksiyon alırken aynı zamanda finansal ve operasyonel riskleri de öngörmek ve yönetmek durumundalar. Bu noktada, şirket yönetimlerinin karar alma süreçlerine hizmet eden her türlü veri seti, yönetim raporlamasını oluşturur. Zamanında elde edilen, doğru verileri içeren optimum kapsamdaki bir yönetim raporlaması, karar alıcıların hızlı, verimli ve güvenli kararlar almalarına imkan tanır.

 

Yönetim raporlaması ve bütçe uygulamasına sahip değilseniz, işletmenize en uygun süreci inşa edebiliriz. Sahip olduğunuz yönetim raporlaması ve bütçe sürecinizi ise gözden geçirerek en iyi uygulamalarla karşılaştırabiliriz ve sizin için geliştirme alanlarını ortaya koyabiliriz. Mevcut yönetim raporlamanızı ve bütçe sürecinizi muhasebe standartlarına uyumlu hale getirebiliriz.

Yüksek kalitede bir finansal raporlama yapısı oluşturmaya çalışırken, finans ve mali işler fonksiyonları aşağıdaki sorunlarla karşılaşabilir:

 • Bilginin geç temin edilmesi
 • Şirket içi ve şirket dışına yapılan raporlamalarda tutarsızlıklar
 • Manüel müdahaleler sonucu artan hatalar
 • Güncelliğini yitirmiş sistem ve süreçler
 • Şeffaflık eksikliği

Her yıl çok sayıda şirket bu sorunlara başa çıkabilmek ve finansal süreçlerini iyileştirerek zamanında ve doğru finansal raporlama yapabilmek için finansal yönetim ve raporlama danışmanlık hizmetlerinden faydalanmaktadır.

Muhasebe, Finansal Operasyonlar ve Raporlama

Mali hizmetlerin en doğru biçimde verilebilmesi ve etkin muhasebe sisteminin oluşturulması için;

 • Şirket içi muhasebe süreç ve prosedürlerinin oluşturulması ve geliştirilmesi
 • Muhasebeleştirmenin doğru, anlaşılır, sistemsel olması ve gerekli belge düzeninin sağlanması
 • Vergisel risklerden kaçınılması ve gerekli mali tedbirlerin öngörülmesi

gibi tüm mali ve finansal işleyiş ile ilgili eğitim ve danışmanlık hizmeti alın.

ERP Uygulama ve Süreç Danışmanlığı

Bir organizasyonda tüm veri ve süreçlerin tek bir noktada birleşerek koordine edilmesi için tasarlanmış bir bilgi sistemi olan ERP sistemler, günümüzde her sektörden tüm büyüklüklerdeki binlerce işletmenin yönetiminde kritik önem taşımaktadır. ERP sistemi, ürünlerin satışı, siparişi ve satın alınmasını izlemekle kalmaz, satın almadan ödemeye kadar süreçlerin tamamındaki her bir bileşenin, entegre kurumsal iş akışlarına, iş süreçlerine, raporlara ve analitiklere bağlı düzgün biçimlendirilmiş ve temiz veriler kullanmasını sağlar, bu bilgilere ihtiyaç duyan her bireyin ve sistemin bu bilgileri toplamasını, organize etmesini, analiz etmesini ve dağıtmasını kolaylaştırır.

ERP sistemlerden beklenen katma değerin hızlı, doğru ve eksiksiz bir şekilde gerçekleştirilebilmesi için etkin bir proje yönetim yaklaşımı gerekmektedir. Teknolojik dönüşümden en büyük katma değeri sağlamanız için farklı sektörlerdeki uzmanlıklarımızı, danışmanlık tecrübelerimizi ve uluslararası kabul görmüş proje ve risk yönetim yaklaşımlarımızı sizlerle paylaşıyoruz.

 

Sistem uygulaması için süreçlerin eksiksiz kurgulanması, proje kaynaklarının ve risklerin takibi kritik düzeyde önemlidir. ERP yatırımınızdan beklediğiniz faydayı elde edebilmenize engel olabilecek finansal, operasyonel, teknik ve uyumluluk risklerini ve zorluklarını anlıyor, uluslararası kabul görmüş proje yönetimi metodolojimiz ve tecrübemizle size özel çözümler sunuyoruz.

 

Dijital Dönüşüm

Teknoloji ilerledikçe ihtiyaçlar, eğilimler ve işletme yönetim metotları değişiyor. İşletme sahipleri, bu değişen koşullara ayak uydurmak, rekabeti sürdürmek zorundalar. Bu kapsamda işletmeler önemli bir ihtiyaç ortaya çıkıyor: Dijital Dönüşüm

Bu dönüşümün önemli kilometre taşlarını faaliyete geçirerek dünyaya açılın, markanızı duyurun, pazarlama ağınızı genişletin ve işletmenizi büyüterek geleceğe uyum sağlayın.

Sizlere bu aşamada sunduğumuz hizmetler;

 • Kurumsal Kimlik Tasarımı
 • Kurumsal Web Tasarımı
 • E-Ticaret Çözümleri
 • Dijital Reklam (Google, sosyal medya)
PROFESYONEL DOKUNUŞLA BİR ADIM ÖNE GEÇİN

Akılcı çözümler ile işletmenizi geleceğe taşıyın, teşvik ve destek fırsatlarıyla güçlenin

Canlı Destek
1
Merhaba
Size nasıl yardımcı olabilirim?