SGK İstihdam Teşvikleri

İşverenlerin en büyük maliyetlerinden biri olan Sosyal Güvenlik primleri, 2011 yılından itibaren çıkarılan Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnameler ile azaltılmaya ...

Yatırım Teşvikleri

15.06.2012 tarih ve 2012/3305 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe giren Sanayi Bakanlığı teşvik sistemi 4 farklı uygulamadan oluşmaktadır. Genel ...

Ticaret Bakanlığı Teşvikleri

Ülkemizin mal ihracatı yapan firmaları, Ticaret Bakanlığı tarafından yürütülmekte olan ihracata yönelik devlet yardımları adıyla yurtdışına açılma sürecinde desteklenir. Desteklerde ...

KOSGEB Teşvikleri

KOSGEB tarafından KOBİ’lerin geliştirilmesine yönelik olarak şirket kuruluş desteğinden, makine, techizat, yazılım alımına, belgelendirme ödemelerinden personel masraflarına kadar geniş kapsamlı ...

Sağlık Turizmi Teşvikleri

Ticaret Bakanlığı tarafından, uluslararası hasta kabul eden/getiren Sağlık Kuruluşları ile Sağlık Turizmi Aracı Kuruluşlara 7 milyon USD’ye kadar devlet desteği ...

Geleneksel Girişimcilik Destek Programı

Geleneksel Girişimcilik Destek Programı Amacı: Girişimcilerin kurduğu yeni işletmelerin hayatta kalma oranının arttırılmasını sağlamaktır. Başvuru Şartı: Bu programa Geleneksel Girişimci Eğitimi’ni tamamlamış ...

İleri Girişimci Destek Programı

İleri Girişimci Destek Programı Amacı: Ülkemizin stratejik öncelikleri doğrultusunda belirlenen sektörlerde girişimcilerin kurduğu yeni işletmelerin hayatta kalma oranının arttırılmasını sağlamaktır. Başvuru ...

İş Planı Ödülü Destek Programı

İş Planı Ödülü Destek Programı Amacı: Girişimcilik ekosisteminde yer alan aktörler ile işbirliği sağlanarak girişimcilerin iş kurma ve yürütme konularında teşvik ...

AR-GE ve İnovasyon Destek Programı

AR-GE ve İnovasyon Destek Programı Amacı: Desteklenecek araştırma-geliştirme ve inovasyon projeleri aracılığıyla bilim ve teknolojiye dayalı yeni fikir ve buluşlara sahip ...

KOBİ TEKNOYATIRIM – KOBİ Teknolojik Ürün Yatırım Destek Programı

KOBİ TEKNOYATIRIM - KOBİ Teknolojik Ürün Yatırım Destek Programı Amacı: Ar-Ge/yenilik faaliyetleri sonucu ortaya çıkan ürünlerin üretimini ve ticarileştirilmesini, Orta ...

İşletme Geliştirme Destek Programı

Amacı: Küçük ve orta ölçekli işletmelerin rekabet güçlerinin, kurumsallaşma-markalaşma düzeylerinin ve ekonomideki paylarının arttırılması, kapasitelerinin geliştirilmesi ve öncelikli ihtiyaçlarının karşılanmasıdır ...

İş Birliği Destek Programı

Amacı: Küçük ve orta ölçekli işletmelerin birbirleriyle veya büyük işletmelerle ortak çalışma kültürünün geliştirilmesine ve karşılıklı fayda ve rekabet avantajı ...

KOBİGEL – Kobi Gelişim Destek Programı

Amacı: Ülkenin ulusal ve uluslararası hedefleri doğrultusunda, küçük ve orta ölçekli işletmelerin, ekonomideki paylarının ve etkinliklerinin arttırılması, KOBİ’lerin rekabet güçlerinin ...

Uluslarası Kuluçka Merkezi Ve Hızlandırıcı Destek Programı

Amacı: Ar-Ge ve inovasyon faaliyetleri ülkemizde gerçekleştirilen teknolojik ürünlerin uluslararası pazarlarda yer alması, ihracatın arttırılması, yerli teknoloji yoğun başlangıç işletmelerinin ...

Yurtdışı Pazar Destek Programı

Amacı: KOBİ’lerin yurt dışı pazarlara açılabilme beceri ve kabiliyetlerini geliştirmek, KOBİ’lerin yurt dışı pazar paylarını arttırmak, KOBİ’leri, uluslararası rekabetin aktörleri ...

Kredi Faiz Destek Programı

Amacı: KOBİ’lere uygun koşullarda finansal destek temin edilerek finansman sorunlarının çözümü, üretim, kalite ve standartlarını artırmaları, istihdam yaratmaları, uluslararası düzeyde ...

Gelişen İşletmeler Pazarı KOBİ Destek Programı

Amacı: Gelişme ve büyüme potansiyeline sahip küçük ve orta ölçekli işletmelerin, finansmana erişim imkânlarının artırılabilmesine yönelik olarak Borsa İstanbul A.Ş ...

Yurtdışı İş Seyahati Desteği

Bu teşvik kapsamında, Yurt dışı seyahatin ulaşım masraflarının (Uluslararası ve şehirlerarası ulaşımda kullanılan ekonomi sınıfı uçak, tren, gemi ve otobüs ...

Sektörel Ticaret Heyeti ve Alım Heyeti Desteği

Bakanlık koordinasyonunda işbirliği kuruluşlarınca düzenlenen sektörel ticaret heyeti programlarına ilişkin giderler %50 oranında ve program başına 100.000 ABD Dolarına kadar, ...

E-ticaret Sitelerine Üyelik Desteği

E-ticaret sitelerine toplu üyelik giderleri işbirliği kuruluşları için %80 oranında desteklenir. Toplu üyeliklerde başvuruda yer alan her bir şirket için ...

Yurt Dışında Marka Satın Alma Desteği

Yurt dışındaki bir markayı satın alarak rekabet avantajı sağlamak ve o pazara hemen satış yapmak istiyorsunuz. Markayı satın alırken kullanacağınız ...

Rapor ve Yurt Dışında Şirket Satın Alma Desteği

Şirketler ile işbirliği kuruluşlarının yurt dışına yönelik pazara giriş stratejileri ile eylem planlarının oluşturulabilmesi amacıyla satın alınan sektör, ülke, yurt ...

Müşterileri ve Rakipleri Tanıma/Markabilinirliği Ölçme Desteği

Müşterileri ve Rakipleri Tanıma/Markabilinirliği Ölçme/Satış Kuralları ve Uygulamalarını Öğrenme Desteği Potansiyel müşterilerinizin iletişim bilgilerini, Rakiplerinizin pazardaki fiyatlandırmasını, Belli bir ülke ...

Yurtdışı Ofis-Mağaza-Depo Desteği

Dünyanın herhangi bir yerinde kiraladığınız ofis, mağaza, show-room, depo veya reyonunun kira giderlerinin önemli bir kısmı Devlet tarafından karşılanır. En ...

Yurt Dışı Fuar Harcamaları (Stand Açma) Desteği

Ticaret Bakanlığı tarafından belirlenen fuarlar için Bakanlıkça belirlenen m2 fiyatı üzerinden hesaplanan tutar geri alınabilir. Bakanlıkça belirlenen m 2 ücretinin içinde ulaşım ...

Yurt İçi Fuar Desteği

Bu desteği Bakanlığın destek kapsamına aldığı Türkiye’deki fuarlar için kullanabilirsiniz. Sektörel nitelikli uluslararası yurt içi fuarlarda; katılımcılar tarafından yer kirası ...

Reklam ve Tanıtım Desteği

Yurt dışında ürünlerinizin reklamını yaparak ihracat miktarını ve marka bilinirliğini artırmak istiyorsanız, bu destek tam size göre. 4 yıl süresince ...

Marka Tescil Desteği

Türkiye’de tescilli bir veya birden fazla markanız varsa, bu markaların dünyanın herhangi bir ülkesindeki tescil ettirilme ve korunmasına ilişkin giderlerinizin ...

Küresel Tedarik Zinciri Desteği

Bu destek kapsamında aşağıdaki faaliyetlere ilişkin giderlerinizin %50’si 1 milyon ABD Dolarına kadar desteklenir: Makine, Ekipman, Donanım Alımı, Yazılım Alımı, ...

Pazara Giriş Belgeleri Desteği

Müşterilerinizin talep ettiği ve satışı gerçekleştirmek için zorunlu olan kalite/can/mal güvenliğine ilişkin belgeleri almaya yönelik giderlerle test/analiz raporlarının giderleri destek ...

Ur-Ge Desteği

Şirketinizin üyesi olduğu işbirliği kuruluşlarının şirketinizin ve içinde bulunduğu sektörün ihracatını artırmak için yürüteceği bir projede yer alması durumunda, katıldığı ...

Tasarım Desteği

Ürününüzün kalitesine güveniyorsunuz. Ancak yeni, farklı bir şeyler yapıp onu geliştirmek, değerini artırmak istiyorsunuz. Ürün geliştirme kapasitenizi artırmak, ürünlerinizi farklılaştırmak ...

Marka/Turquality Desteği

Belirli bir seviyeye gelmiş bulunan ve Madrid Protokolüne taraf ülkelerden birinde tescilli markanızla yurt dışına açılmak, onu dünyanın bilinir markalarından ...

Eximbank Kredileri

Yatırım malı ihracatında OECD tarafından belirlenen uluslararası en düşük faiz oranıyla (referans ticari faiz oranı) müşterilerinize finansman sağlayabilir ve uluslararası ...

Yeşil Pasaport Desteği

Her yılında ihracat yaptığınız son üç yılda, yıllık ortalama 500 bin doların üzerinde ihracat yaparsanız yeşil pasaport alabilirsiniz. Yeşil pasaportunuzla ...
Canlı Destek
1
Merhaba
Size nasıl yardımcı olabilirim?